Preloader

רגע, מתעדכנים ...

image

מיכל קווס

אין

תכירו אותי קצת

בעיקר כלבים שצריכים יחס...

אזורים שמתאימים לי

אזור ירושלים ושומרון

היכולות המיוחדות שלי

לא אכפת למ

יש לי כלב, תרנגולים, תוכים, יונים וארנבים

Uploading