Preloader

רגע, מתעדכנים ...

company profile image

מצילים את כלבי חברון

הצלה, שיקום וטיפול לכלבים סובלים ומוזנחים בכל הארץ

מידע כללי

אנחנו מקבלים קריאות על כלבים שנמצאים במצבי מצוקה, סכנת חיים והתעללות, ומיד באים לחלץ אותם, לטפל ואחר שהם משתקמים, עוזרים למצוא להם בית חם ואוהב, כמו שמגיע להם. אנחנו לא מפסיקים לעזור להם, בואו לעזור לנו.

אנחנו מקבלים דיווחים מאזרחים, מחיילים, מעוברי אורח שרואים כלבים זרוקים במדבר, כלבים פצועים, כלבים שסכנה נשקפת להם מידי אנשים אכזריים, ומיד יוצאים למבצעי חילוץ!
אחרי שהכלבים נחלצו, רבים מהם צריכים טיפול, בית חם והרבה יחס ואהבה כדי להחזיר להם את האמון בבני האדם. כמו כן אנחנו מחפשים להם בית קבוע ומשפחה שתדאג להם.חוות דעת

Uploading