Preloader

רגע, מתעדכנים ...

company profile image

משמר בעלי החיים

העמותה פועלת לאכיפת החוק נגד התעללות והזנחת בעלי חיים.

מידע כללי

עמותת משמר בעלי החיים מקימה ומפעילה יחידות מתנדבים אשר פועלות בשיתוף פעולה עם הרשויות השונות ומטרתן הגנה על בעלי חיים מפני התעללות והזנחה.
העמותה מגייסת, מכשירה ומפעילה מתנדבים שיוצאים לשטח ופועלים בסמכות חוקית לאכיפת חוק צער בעלי חיים. הכשרת המתנדבים כוללת קורסים מקצועיים של העמותה, המעניקים להם את הידע הדרוש לפעול בתחום. בעקבות דיווחים על התעללות או על החזקה רשלנית של בעל חיים, יוצאים המתנדבים ומטפלים במקרים המדווחים, אוספים מידע ועורכים ביקורות חוזרות עד למיצוי הטיפול.
במקרי התעללות והזנחה קשים, בעלי החיים מוחרמים מידי הבעלים ומועברים להסגר העירוני או לפנסיונים על מנת למצוא להם בית אומן או משפחה מאמצת. בעלי החיים שאנחנו מחרימים אינם מורדמים למוות בשום מקרה, למעט מחלה סופנית.עמותת משמר בעלי החיים מקימה ומפעילה יחידות מתנדבים אשר פועלות בשיתוף פעולה עם הרשויות השונות ומטרתן הגנה על בעלי חיים מפני התעללות והזנחה.
העמותה מגייסת, מכשירה ומפעילה מתנדבים שיוצאים לשטח ופועלים בסמכות חוקית לאכיפת חוק צער בעלי חיים. הכשרת המתנדבים כוללת קורסים מקצועיים של העמותה, המעניקים להם את הידע הדרוש לפעול בתחום. בעקבות דיווחים על התעללות או על החזקה רשלנית של בעל חיים, יוצאים המתנדבים ומטפלים במקרים המדווחים, אוספים מידע ועורכים ביקורות חוזרות עד למיצוי הטיפול.
במקרי התעללות והזנחה קשים, בעלי החיים מוחרמים מידי הבעלים ומועברים להסגר העירוני או לפנסיונים על מנת למצוא להם בית אומן או משפחה מאמצת. בעלי החיים שאנחנו מחרימים אינם מורדמים למוות בשום מקרה, למעט מחלה סופנית.

חוות דעת

Uploading