Preloader

רגע, מתעדכנים ...

company profile image

העמותה לחיות משק, חי-משק

פעילות לשיפור רווחת חיות המשק

מידע כללי

מהי "העמותה למען חיות משק, חי-משק"?

מיליוני בעלי חיים במשקים נמצאים לאורך כל חייהם בתנאים קשים. עמותת "חי-משק" היא גוף התנדבותי שהוקם בשנת 1995 במטרה לשפר את הרווחה של בעלי חיים אלו. העמותה עוזרת לשיפור חייהם של תרנגולות, אפרוחים, עגלים, אווזים, פרות ושאר בעלי החיים שנמצאים וגדלים במשקים חקלאיים.

מאז הקמתה ולאורך השנים הביאה העמותה לשינויים מרחיקי לכת גם בתנאי החיים של מיליוני חיות משק בישראל וגם במזעור הסבל בהמתתן.


מטרות העמותה

1. מניעה - או לפחות צמצום של הסבל הנגרם לבעלי החיים במשקי הגידול, תוך לקיחה בחשבון של צרכי המגדלים.
2. חינוך – העלאת המודעות הציבורית וחינוך ילדים ונוער שלבעלי חיים, כולל חיות המשק, יש זכויות בסיסיות - ויש לנו אחריות כלפיהם.
3. מחקר – עריכת מחקרים ופיתוח אמצעים שעוזרים לבעלי החיים לחיות בתנאים טובים יותר ומקלים על היסורים שהם עוברים.


הצלחות בשיפור הרווחה של חיות המשק

ביצי חופש מלולי חופש: בשנת 1999 הוכתרה בהצלחה פעילות העמותה מול משרד החקלאות, להכנסת מוצר חדש לשוק - ביצי חופש שהטילו תרנגולות שחיות בלולי חופש.
מעבר מכלובים ללולי חופש: בשנת 2020 אישרה וועדת הכלכלה של הכנסת, לראשונה בתולדותיה, הקמת 80 לולי חופש חדשים. בכך נמנעת הוספה של 180,000 תרנגולות לכלובי סוללה, מידי שנה.
העמותה פרסמה תקנון ונהלי אישור ללולי חופש ובנוסף מקדמת מתווה שיאפשר ללולנים להקים לולי חופש ללא צורך במימון עצמי או של המדינה. 

איסור פיטום אווזים: העמותה ערכה מחקר על פיטום אווזים בארץ ובעולם ולאחר מכן, במסגרת "נח"- ארגון הגג של עמותות למען בעלי החיים, פעלה בכנסת ובבג"ץ והביאה להפסקת הפיטום של 400,000 אווזים בשנה.
הפסקת ההובלה של תרנגולות מטילות לשחיטה: פיתוח של העמותה הביא להפסקת הייסורים הקשים בהובלת 4,500,000 תרנגולות מטילות למשחטות, מדי שנה.

המתת אפרוחים זכרים: העמותה הביאה להפסקת האכזריות בהמתת 4,500,000 אפרוחים בשנה.

שיפור בתנאי האחזקה של עגלי חלב: המחקר שערכה העמותה בנושא שימש את הועדה של משרד החקלאות, שהביאה לשינויים משמעותיים מאוד בהחזקה ובהזנה של עגלים אלה.

קידום תקנות החזקת מטילות בכל סוגי הלולים. למשל: ביטול ההנשרה (הרעבת תרנגולות): העמותה פנתה לשר החקלאות בבקשה להפסיק את ההנשרה. הוקמה וועדה, נציג העמותה פנה בכתב לחבריה והציג את הנושא בישיבה של הוועדה השוטפת למען בעלי החיים.

חינוך: פעילויות חינוכיות שהעמותה מובילה עוזרות להכשיר דור חדש של מנהיגות דמוקרטית. כמו כן מאפשרת לכל תלמידי בית הספר לתת ביטוי לרגשי החמלה שמקננים בכל אחד ואחד, נוסף לרכישת כלים לחיים.

צרכנות המבטאת אכפתיות לבעלי חיים: מעבר לביצי חופש, אפילו חלקי, הינו צעד ראשון של אכפתיות למצבן הקשה של חיות המשק, צעד שכל אדם יכול לעשות ללא ויתור על הרגלי האכילה שלו.

למען הצרכנים: העמותה מפקחת על לולי החופש ובכך מבטיחה אמינות השיווק של ביצי חופש ומניעת אפשרות של הונאת הציבור.

שיפורים יסודיים ולאורך זמן: השיפורים שמובילה העמותה משנים מן היסוד את הרווחה של כל בעלי החיים בנושא המסוים ולאורך שנים.

שיתוף עם משרדי הממשלה: העמותה משתפת פעולה עם משרדי החקלאות, החינוך והגנת הסביבה.


חוות דעת

Uploading