Preloader

רגע, מתעדכנים ...

company profile image

המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר ובגינה

המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר ובגינה

מידע כללי

אנחנו נהנים מחברת הציפורים שבסביבתנו, מהצפיה בהן ומהקשבה לשירתן. הצירורים הן משל לשיר, לחופש, לשלום ולאהבה.
באמצעות הציפורים גם בתוך ישוב עירוני אנחנו יכולים לחוות מעט מהטבע ולהשתחרר מטרדות היום יום.
בארץ ישראל אנחנו יכולים להנות גם מהציפורים שנמצאות בדרך קבע וגם כאלו שעוברות או מגיעות במהלך הנדידה.

מטרות המרכז לטיפוח ציפורי הבר:

  • קידום נושא הצפרות והטבע בסביבה הקרובה במערכת החנוך.
  • טיפוח גינות אקולוגיות מזמינות בשטח מוסדות החינוך.
  • לעורר מודעות בעיריות ובמועצות מקומיות ולעודד הקמה של אזורים ירוקים שיהוו בתי גידול לציפורים, פרפרים ופרחי בר.
  • לקדם טיפוח של גינות פרטיות כגינות מזמינות למשיכת מגוון מיני בר.
  • פעם בשנה אנו עורכים סקר ציפורי בר בהשתתפות הציבור הרחב, מערכת החינוך וצפרים מקצועיים.
  • לשמש במה להשיתוף מידע וידע בנושא צפרות

באתר תוכלו למצוא מידע נרחב על מיני ציפורים שנמצאות או מגיעות לארץ, תוכלו אפילו לשמוע ולהשמיע את הקולות שכל אחת מהן משמיעה. וגם מגוון גדול של מצגות, רעיונות לפעילויות, לומדות, חוגי צפרות, סיורים והפעלות.

חוות דעת

Uploading