Preloader

רגע, מתעדכנים ...

company profile image

הרצליה ונתניה אוהבות חיות

מידע כללי

הרצליה ונתניה אוהבות חיות היא עמותה הפועלת מאז 2003 למען כלבים נטושים וחתולים באזור השרון. העמותה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם המחלקות הוטרינריות של הרצליה ונתניה, מטפלת בכלבים הנמצאים בהסגר העירוני ומוצאת להם בית חם.הרצליה ונתניה אוהבות חיות היא עמותה הפועלת מאז 2003 למען כלבים נטושים וחתולים באזור השרון. העמותה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם המחלקות הוטרינריות של הרצליה ונתניה, מטפלת בכלבים הנמצאים בהסגר העירוני ומוצאת להם בית חם.

חוות דעת

Uploading