Preloader

רגע, מתעדכנים ...

company profile image

חברים לחיים

עמותת חברים לחיים מצילה כלבים וגורים מכל רחבי הארץ לפני המתה או ממקומות מסוכנים , מטפלת בכלבים , מחסנת ומעקרת או מסרסת אותם ומוצאת להם בתים.

מידע כללי

העמותה מצילה עשרות כלבים וגורים מכלביות מלפני המתה בכל רחבי הארץ . העמותה מחסנת ומטפלת בכלבים ובגורים ומוצאת להם בתים לכל החיים.

העמותה מקיימת ימי אימוץ כל שישי בפארק הלאומי ברמת גן ברחוב שדרת צבי 3 בין השעות 11-18.

הכלבים של העמותה נמצאים בחלקם בפנסיונים פרטיים וחלקם באומנות.

העמותה זקוקה למתנדבים לימי האימוץ, לאומנות לכלבים, לעזרה בפרסום וגיוס תרומות ועזרה בהסעות של הכלבים מאומנות לימי אימוץ וחזרה, לפנסיונים ולוטרינרים במקרי הצורך. 

חוות דעת

Uploading