Preloader

רגע, מתעדכנים ...

lllllllllllllllllll31 באוגוסט 2024

עורך/ת וידאו לסרטוני הסברה

פרטים עיקריים

  • icon
    הכשרה לתפקיד נדרש ידע מתאים

תאור הפעילות של המתנדב

מתנדב יקר,
אנחנו מחפשים עורכי וידאו שיוכלו לעבד את חומרי התיעוד, בעיקר משלוחים חיים ותיעוד תעשיית החזירים.

מטרות עמותת חופש לבעלי החיים היא להציל בעלי חיים מהתעשיה שמנצלת אותם, בדרכים של אהבה וחשיפת האמת. את ההתנדבות אפשר לעשות מהבית בכל מקום.
אם אתם אוהבים בעלי חיים בואו לעזור לנו להציל אותם. אנחנו עובדים בתיאום עם הרשויות ועם ארגונים נוספים שעוזרים לבעלי החיים על מנת להציל חיות ממקומות שונים.

חפשו לי התנדבות

לא מצאת? אנחנו נודיע כשתתפרסם התנדבות שמתאימה לך

Uploading