Preloader

רגע, מתעדכנים ...

עורך דין המתמחה בחקיקה

  • התנדבות בתחום מקצועי ,עריכת דין, חשבונאות
  • חד פעמי או מידי פעם
  • 3 חודשים .
  • אזור ירושלים ושומרון

פרטים עיקריים

תאור הפעילות של המתנדב

ניסוח משפטי של הצעות חוק וליווי החקיקה בנושאים של רווחת חיות משק. אנחנו מאמינים שבעלי חיים צריכים להיות חופשיים ולא מנוצלים. אבל עד שזה יקרה, אנחנו פועלים כדי לצמצם את הסבל שלהם ולהעניק להם תנאים יותר טובים. אנחנו פועלים בערוצים של חינוך וחקיקה וזקוקים לעורכי דין שיעזרו להוביל את המהלכים החקיקתיים.

בין המטרות שהעמותה פועלת למענן, ובחלקן כבר נחלה התקדמות:
– שחרור תרנגולות מכלובים ללולי חופש, מניעת הקמה של לולי סוללה חדשים.
– איסור פיטום אווזים
– שיפור תנאי חיים של תרנגולות מטילות ובהם: איסור הרעבה, הובלה לשחיטה, ועוד
– המתת אפרוחים זכרים
– שיפורים בתנאי גידול ואחזקה של עגלים.

חפשו לי התנדבות

אנחנו נודיע לך כשתתפרסם התנדבות מתאימה

Uploading