Preloader

רגע, מתעדכנים ...

lllllllllllllllllll31 באוגוסט 2024

עורך דין המתמחה בחקיקה

  • התנדבות בתחום מקצועי:, ניהול, עריכת דין, חשבונאות
  • לאורך זמן, שעות גמישות
  • שנה 1 .
  • .אפשרי מכל מקום

פרטים עיקריים

תאור הפעילות של המתנדב

ניסוח משפטי של הצעות חוק וליווי החקיקה בנושאים של רווחת חיות משק. אנחנו מאמינים שבעלי חיים צריכים להיות חופשיים ולא מנוצלים. אבל עד שזה יקרה, אנחנו פועלים כדי לצמצם את הסבל שלהם ולהעניק להם תנאים יותר טובים. אנחנו פועלים בערוצים של חינוך וחקיקה וזקוקים לעורכי דין שיעזרו להוביל את המהלכים החקיקתיים.

בין המטרות שהעמותה פועלת למענן, ובחלקן כבר נחלה התקדמות:
– שחרור תרנגולות מכלובים ללולי חופש, מניעת הקמה של לולי סוללה חדשים.
– איסור פיטום אווזים
– שיפור תנאי חיים של תרנגולות מטילות ובהם: איסור הרעבה, הובלה לשחיטה, ועוד
– המתת אפרוחים זכרים
– שיפורים בתנאי גידול ואחזקה של עגלים.

חפשו לי התנדבות

לא מצאת? אנחנו נודיע כשתתפרסם התנדבות שמתאימה לך

Uploading