Preloader

רגע, מתעדכנים ...

עורך דין המתמחה בחקיקה

  • התנדבות בתחום מקצועי:, ניהול, עריכת דין, חשבונאות
  • לאורך זמן, שעות גמישות
  • 2 שנים .
  • .אפשרי מכל מקום

פרטים עיקריים

תאור הפעילות של המתנדב

פניה להתנדבות
ניסוח משפטי של הצעות חוק וליווי החקיקה בנושאים של רווחת חיות משק. אנחנו מאמינים שבעלי חיים צריכים להיות חופשיים ולא מנוצלים. אבל עד שזה יקרה, אנחנו פועלים כדי לצמצם את הסבל שלהם ולהעניק להם תנאים יותר טובים. אנחנו פועלים בערוצים של חינוך וחקיקה וזקוקים לעורכי דין שיעזרו להוביל את המהלכים החקיקתיים.

בין המטרות שהעמותה פועלת למענן, ובחלקן כבר נחלה התקדמות:
– שחרור תרנגולות מכלובים ללולי חופש, מניעת הקמה של לולי סוללה חדשים.
– איסור פיטום אווזים
– שיפור תנאי חיים של תרנגולות מטילות ובהם: איסור הרעבה, הובלה לשחיטה, ועוד
– המתת אפרוחים זכרים
– שיפורים בתנאי גידול ואחזקה של עגלים.

מתאים לך? לשליחת הפניה ישירות למקום ההתנדבות – לחצו על הקישור:

פניה להתנדבות

שימו לב, המערכת מאפשרת שליחת פניה אחת לכל מקום התנדבות. אם תרצו להוסיף משהו – אפשר לכתוב מייל בטופס שנמצא בעמוד הפרופיל של המקום

חפשו לי התנדבות

לא מצאת? אנחנו נודיע כשתתפרסם התנדבות שמתאימה לך

Uploading