Preloader

רגע, מתעדכנים ...

image

טבע עירוני ומדע אזרחי

מדע אזרחי הוא שילוב של אזרחים ומתנדבים בביצוע מחקרים מדעיים בנושאים ותחומים שונים. המחקרים יכולים להיות בקנה מידה עולמי כמו ניטור תופעות אקלימיות, תפוצה ומסלולי נדידת ציפורים ואפילו זיהוי כוכבים וגלקסיות חדשות.

כל אחד, מתלמידי בית ספר ועד למטייל עם הכלב בשכונה יכולים לתרום לפרויקט המדעי. הטלפונים החכמים ואפליקציות ייעודיות מאפשרים איסוף והזנת המידע לפרויקט מכל מקום בזמן אמת.

חלק מהאזורי הטבע העירוני הם מובלעות כלואות בתוך סביבה בנויה. בלעדיהם הערים היו גם משעממות וגם חסרות מארג אקולוגי חיוני.

סקר טבע עירוני בוחן את המצב הקיים של החי והצומח ואז אפשר לקבל החלטות על האופן בו ניתן לשמר חלקים חיוניים ולמתן את השפעת העיור למען הקהילה, חינוך סביבתי ורווחת הציבור.

באמצעות מדע אזרחי הציבור נעשה שותף גם באיסוף הנתונים וגם משפיע על קבלת ההחלטות

לא ניתן להוסיף הערות

Uploading