Preloader

רגע, מתעדכנים ...

image

מאבקים ציבוריים לשמירה על הטבע

המאבק הציבורי הגדול לשמירה על הטבע

הסכנות הגדולות בימינו לטבע הן פיתוח עירוני, כריתת עצים גם בטבע וגם בתוך הערים וסלילת כבישים ונתיבי תחבורה.

אזורים רבים היו אמורים להפוך לפיסות נדל"ן אבל למרות התכניות והאינטרסים הרבים נשארו במצבם הטבעי פחות או יותר. מה מניע אנשים, מתנדבים, להשקיע זמן ועבודה בשמירה על צמחים, בעלי חיים וציפורים בפני הרס ופיתוח. בכתבה תמצאו סיפורים של כמה מאבקים כאלו שמתרחשים לאחרונה וממש עכשיו.

איך אזרחים יכולים להציל טבע?  – מעבר לכתבה

לא ניתן להוסיף הערות

Uploading