Preloader

רגע, מתעדכנים ...

להתנדב בלב – על מסך הבית שלך בנייד

ב- 3 צעדים פשוטים וללא צורך בהתקנת אפליקציה

 

 

למשתמשי אנדרואיד:

1. נגיעה קלה ב-3 הנקודות שבראש המסך.
2. בוחרים בתפריט שנפתח: הוספה למסך הבית
3. מאשרים את השם.
בהצלחה! קיצור דרך נוסף בהצלחה למסך הנייד שלכם 

הוספת קיצור דרך לאתר להתנדב בלב - התנדבות עם בעלי חיים. אנדרואיד שלב 1
אנדרואיד - שלב 1
הוספת קיצור דרך לאתר להתנדב בלב - התנדבות עם בעלי חיים. אנדרואיד שלב 2
אנדרואיד - שלב 2


 

למשתמשי אייפון:

1. בוחרים בריבוע עם החץ בחלקו התחתון של המסך.
2. בוחרים בתפריט שנפתח: הוספה למסך הבית
3. מאשרים את השם.
בהצלחה! קיצור דרך נוסף בהצלחה למסך הנייד שלכם 

הוספת קיצור דרך לאתר להתנדב בלב - התנדבות עם בעלי חיים. אייפון שלב 1
אייפון - שלב 1
הוספת קיצור דרך לאתר להתנדב בלב - התנדבות עם בעלי חיים. אייפון שלב 2
אייפון - שלב 2
Uploading