Preloader

רגע, מתעדכנים ...

image

איך נמצא התנדבות מתאימה שנתמיד בה

איך למצוא התנדבות שמתאימה לנו ונתמיד בה?

התנדבות ועזרה לזולת עוזרים לבריאות, תורמים לרמת האושר של המתנדב ומסייעים לסיפוק ולביטחון העצמי. אז למה לא כולם מתנדבים?
מסתבר שחלק גדול מאילו שלא מתנדבים, דווקא היו רוצים רוצים להתנדב. הסיבות העיקריות שכך שהם לא מתנדבים הן – לא מוצאים את המקום המתאים וחוסר יכולת או רצון להתחייב.

איך איך נוכל למצוא מקום להתנדב בו שנהנה מההתנדבות וגם נרגיש שעשינו משהו משמעותי ….

המשך הכתבה  למצוא מקום מתאים כדי להתנדב

ימי אימוץ, סיורים מען בעלי חיים

לא ניתן להוסיף הערות

Uploading